ව්යාපෘති විස්තරය

විශේෂ ලක්ෂණ දැනුණා

ක්‍රියාකාරී ඉල්ලීම් මත පදනම්ව, නිවැරදි ක්‍රියාකාරී තන්තු ද්‍රව්‍ය සමඟ නිපදවන ලද හෝ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී ජල අවශෝෂණය, ජල-විකර්ෂක, තෙල් අවශෝෂණ හෝ තෙල් විකර්ෂක ද්‍රාවක භාවිතා කරමින් පොලියෙස්ටර්, විස්කෝස්, පොලිප්‍රොපිලීන් ආදියෙන් සාදා ඇත. කාර්යයන්.
සමුද්‍ර තෙල් අවශෝෂණය, අධිවේගී දුම්රිය කොටස් ගිනි දැල්වීම, ජල ආරක්ෂණ ගොඩනැගීම සහ දැනෙන ලක්ෂණ සඳහා විශේෂ ඉල්ලීම් ඇති වෙනත් ක්ෂේත්‍ර වැනි බොහෝ විශේෂ කර්මාන්තවල මෙම හැඟීම් භාවිතා කළ හැකිය.